Partwish - inovacija mladog zagrebačkog produkt dizajnera

| Design |

Današnji izbor naše urednice je ''Partwish'',  minijaturni bor izrađen tehnikom kojom se na tradicionalan način izrađuju četke i partviši (otuda naziv), postavljen na drveno postolje na kojemu se nalaze listići (blokić) papira i olovka. Korisnik na listiću papira olovkom ispisuje prigodne želje ili poruke, a listić potom zatakne među «grančice» bora, simbolično ga kiteći.

''Partwish'' sugerira važnost nematerijalnog aspekta Božića, povezujući tradicionalni obrt i pažnju koja se pridaje pri proizvodnji ručno rađenih predmeta s gestom čestitanja i izražavanja lijepih želja.

Ovaj fantastičan koncept osmislio je mladi zagrebaki produkt dizajner i dizajner interijera Filip Gordon Frank, a više o ''Partwishu'' možete saznati na http://www.facebook.com/pages/Partwish/307067109380151 .