Uvjeti korištenja usluga i sadržaja

Prihvaćanje uvjeta korištenja

Wall.hr Vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja ovog portala koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja. Korištenjem usluga i sadržaja portala Wall.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Korisnici su dužni redovito čitati pravila korištenja, te se smatra da su korisnici korištenjem Wall.hr portala u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti. Niti jedan dio Wall.hr portala ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih.

Opis usluga

Wall.hr neće ni na koji način biti odgovorna za materijalni ili nematerijalni gubitak ili štetu nastalu korištenjem portala i usluga. Wall.hr osjetiteljima u dobroj namjeri informiranja pruža korištenje svog sadržaja. Svi posjetitelji imaju pravo besplatno koristiti sadržaje Wall.hr portala ukoliko ne krše pravila korištenja.

Autorska prava

Sav tekstualni sadržaj na Wall.hr portalu zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu Wall.hr-a. Wall.hr se ograđuje od sadržaja koji njegovi članovi postave na stranicu, te su članovi odgovorni za eventualne povrede autorskih prava. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je dužan izvijestiti Wall.hr koristeći adresu: info@wall.hr. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala smatra se kršenjem autorskih prava Wall.hr portala i podložno je tužbi.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Wall.hr štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri te se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti eventualne podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja portala.

Linkovi na druge web-stranice

Neki od linkova na Wall.hr portalu vode na web-stranice i usluge koji nisu u njegovom vlasništvu niti pod njegovom kontrolom. Wall.hr nije odgovorna za sadržaj tih stranica.

Oglasi na Wall.hr

Wall.hr može registriranim korisnicima povremeno poslati obavijesti Wall.hr portala i sponzora.

Sadržaj portala

Stavovi izneseni u autorskim kolumnama i komentarima, ne odražavaju stavove redakcije portala Wall.hr već su to osobni stavovi autora pojedine kolumne i komentara. Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na Wall.hr-u. Pošiljatelji ovih materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju materijal jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Promjene Uvjeta korištenja

Wall.hr zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na portalu Wall.hr.