Ovo je najmanja spavaća soba na svijetu

| Design |

Francuski dizajner Gilles Belley nedavno je dizajnirao sistem namještaja nazvan „ROOMS“ koji razvija odnos između kućanskih aparata i sagrađenog okruženja, stvarajući životne prostore upravo iz namještaja kojeg kreira.  Kolekcija „ROOMS“ sastoji se od tri različita objekta: „AREA“, „BLOCK“ i „WALL“. „AREA“ je objekt, odnosno namještaj koji može unutar prostorije napraviti podprostoriju koja nalikuje na zatvorenu knjižnicu, dok je „WALL“ baš kao što mu samo ime govori, zid koji savršeno kreira uredski prostor.

Gilles Belley dizajn

No nas je posebno zainteresirao „BLOCK“, odnosno najmanja funkcionalna spavaća soba sa svim potrebnim elementima – od kreveta, ormara, otvorenih polica, stepeništa pa sve do radnog stola. Svaki od spomenutih namještaja pa tako i „BLOCK“ na svoj način formiraju prostor te ga tako ili stvaraju, dijele i omeđuju, a svaki se sastoji od modula koji se prilagođava određenoj organizaciji prostora.

Gilles Belley dizajn