Neodoljiva lampa koju možete postaviti bilo gdje u stanu

| Design |

Inga Sempé baca novo svjetlo na svjetiljke sa stezaljkom s njezinom „Sempé w153“ lampom koja je predstavljena na ovogodišnjem stockholmsku sajmu namještaja. Njezin je dizajn usredotočen na klasičnu tipologiju lampi sa stezaljkom, no dodana joj je funkcija koja ju može smijestiti na vodoravnu ili okomitu površinu.

Sempéina shema nudi rasvjetni objekt koji ima višenamjenske funkcije. Primarno postoji kao svjetiljka sa stezaljkom,ali se jedanko lako može staviti na stol ili montirati na zid. Svaka „Sempé w153 " je opremljena s energetski učinkovitim i kvalitetnim LED lampama i podesivom nijansom. Pomoću gornjeg dijela koji nalikuje na bubnjarsku činelu i magneta, svjetlost se lako može uperiti u bilo koji smjer.

Inga Sempé
Inga Sempé