Restoran Passarola

| Wine and dine |

Današnji izbor naše urednice je restoran Passarola u Hvaru koji nudi tradicionalnu dalmatinsku kuhinju na maštovit način. Ako vas zanima sto Beyonce voli jesti kad je na Hvaru, mozete narucčti njen menu.