Sat koji mijenja svoj tradicionalni izgled

| Design |

FES watch“ je sat koji se prilagođava različitim kontekstima pomoću promjene uzoraka, no ne čini ga to jedino vrhunskim. Tradicionalni oblik savršeno je ukomponiran i sa samom tehologijom i funkcionalnošću. 

Kroz cijelu se elegantnu siluetu izmjenjuje 24 različite kombinacije geomterijskih oblika što vlasniku ovog sata daje novo, neobično iskustvo koje nije vidio do sada. Čini se kako će stari, trdi i fiksni objekt biti zamijenjen ovom dvodimenzionalnom tehnološkom inovacijom. Svakako pogledajte više u YouTube videu i našoj galeriji. 

FES Watch