Pametno uže koje vam broji preskoke i vodi evidenciju o vašem zdravlju

| Design |

Multidisciplinarni studio Tangram Factory osnovan jednim dijelom u Seoulu, a drugim u New Jerseyu, nedavno je predstavio „Smart Rope“, odnosno pametno uže koje vam broji koliko ste puta preskočili uže, prikazuje brojku pomoću LED ugrađenih lampica, čuva vaše fitness podatke i šalje ih na smartphone ili smartwatch. „Smart Rope“ je prvi aktivni fitness uređaj u seriji „Smart Gym“ uređaja i aplikacije koje će proizvoditi Tangram Factory, ali za sada financijsku potporu traže na poznatoj Kickstarter platformi.

Umjesto jednostavnog praćenja kretnji kao što čini većina pasivnih uređaja za fitness, ovo pametno uže spaja prirodne kretnje koje činimo dok preskačemo uže, broji ih, prati, određuje intervale preskakanja i računa potrošene kalorije uz pomoć  vašeg indeksa tjelesne mase (BMI). Pogledajte u videu kako vam se broj preskakanja prikazuje dok skačete.

"Smart Rope"