Microsoft Hololens: digitalni hologrami postaju dio naše svakodnevice i stvarnog života

| Tech |

Microsoft je uz nedavnu najavu novog Windows 10 softvera, najavio i nešto potpuno revolucionarno. „Hololens“ je tehnološki uređaj koji spaja slušalice i 3D naočale te stvara virutalnu stvarnost koja omogućuje korinsiku interakciju s hologramima potpuno uklopljenima u stvarni svijet.

Osobna tehnologija prilagođava se na način na koji ljudi komuniciraju, poboljšava izvršavavnje svakodnevnih zadataka, pomaže pri kreiranju stvarnih objekata u sobi, te stvara novu dimenziju igre s kakvom se nikada prije nismo susreli. NASA-ini Jet Propulsion Laboratory znanstveni odlučili su se koristiti upravo ovu tehnologiju za otkrivanje površine Marsa (više u YouTube videu).

Microsoft Hololens

Ono što „Hololens“ čini drugačijim od ostalih možda sličnih tehnologija je to što s njime nikada nećete izgubiti iz vida stvarni okoliš oko sebe. Kontrolu nad njime imate pomoću gesti koje stvaraju oblik i veličinu digitalnog sadržaja, pogleda kojim navigirate i glasa koji služi za komunikaciju s aplikacijama. Tako sobu možete pretvoriti u platno za projekte i igre, a netko vam preko Skypea može lako objasniti kako se popravlja cijev. Tehnologija je u fazi razvoja prototipa i uskoro će biti predstavljena kao najbolji gadget koji možete trenutno zamisliti.