Znakovi da je vaše dijete spremno za školu

| Moms |

 

Prelazak iz vrtića u školu predstavlja veliku promjenu za dijete, ali i za roditelje. Mnogi se roditelji pitaju je li njihovo dijete spremno za školu, treba li znati čitati i pisati, koje vještine i znanja mora usvojiti da bi mogli reći da je spremno za školu.

Prije odluke, trebalo bi provjeriti djetetovo znanje, vještine, motoriku i druge parametre koji otkrivaju je li spremno za školske obveze.

Dijete treba čisto izgovarati sve glasove jer u protivnom, ako pri izgovaranju riječi dijete radi kakve supstitucije (zamjene),omisije (ispuštanja) ili distorzije (iskrivljenja), tada može krivo čitati i pisati riječi – kako pogrešno izgovara, tako i pogrešno piše.

Dijete treba imati i određenu intelektualnu razvijenost, što podrazumijeva određenu razinu razvijenosti svih psihičkih funkcija koje sudjeluju u spoznavanju vanjskog svijeta (razvijenost percepcije, pamćenja, mišljenja i opće inteligencije). Na kraju predškolskog uzrasta, opažanje dobiva karakter procesa koji je podčinjen određenom zadatku i usmjeren na ispitivanje situacije koja se opaža. Na tom uzrastu djeca razlikuju osnovne boje, oblik predmeta, visinu tonova te posjeduju percepciju vremena i prostora.

Osim navedenih komponenata intelektualne razvijenosti, vrlo je važno da dijete posjeduje hotimičnu pažnju, koja kod malog učenika početnika traje od deset do petnaest minuta na jednom predmetu. Ta pažnja je uvelike rezultat vježbe u predškolsko doba i preduvjet je za praćenje nastave i sudjelovanje u njoj. Vrlo je važno da dijete poznaje svoju okolinu da bi pojmovi o njoj bili točni i jasni. Djeca koja neposredno pred školu poznaju prostorne i vremenske odnose te pojmove koji omogućuju uspoređivanje kvantiteta, kao i poznavanje brojeva, brže i lakše svladavaju početnu nastavu.