Zašto biste svome djetetu trebali kupiti psa

| Moms |

Instagram/ @kidswithdogs

Život s kućnim ljubimcem i odrastanje uz njega stručnjaci vide kao stalnu mogućnost učenja o odgovornosti, razvoju empatije, nesebičnosti i bezuvjetne ljubavi.

Činjenica je da pas i dijete mogu razviti uzajamno povjerenje, a ova komponenta njihovog odnosa iskorištena je i u terapijskim programima s djecom koja imaju teškoće psihološke ili socijalne prirode.

Životinje, a posebno psi imaju sposobnost da umire hiperaktivnu ili agresivnu djecu ako su i dijete i pas naučeni da se primjereno ponašaju jedno prema drugom.

Dokazano je da:

- se dijete uz psa osjeća sigurno i zaštićeno

- druženje sa psom potiče razvoj govora i pomaže djetetu da shvati svoje osjećaje i motive

- su psi često posrednici u odnosima djeteta sa svijetom odraslih

- druženje sa psom razvija u djeci osjećaj odgovornosti za sebe i druge

- dijete uči rješavati svoje probleme poistovjećujući se sa psom i rješavajući njegove probleme

- druženje sa psom pomaže djetetu da otkrije i pokaže svoje pozitivne strane

- djeca koja sa psom razviju pozitivan odnos lakše ostvaruju komunikaciju s ljudima i u međuljudskim odnosima bolje razumiju i tumače neverbalnu komunikaciju

Pozitivni efekti odnosa dijete - pas su mnogostruki. Dijete se uči upravljati i kontrolirati svoje ponašanje, što je jedna od važnih socijalnih komponenti. Uz psa se dijete osjeća važno i potrebno, a to utječe na jačanje njegovog samopouzdanja i samopoštovanja.