Djeca sve ranije počinju koristiti tehnologiju

| Moms |

Instagram/ @debusydeeper


Djeca u sve ranijoj dobi počinju koristiti internet, a roditelji nemaju dovoljno znanja i vještina da ih zaštite od mogućih zloupotreba.

Istraživanja pokazuju da se većina djece s digitalnim uređajima susreće u dobi od četiri godine, kao i da svako četvrto dijete u predškolskoj dobi više od polovine djece u školskom uzrastu već posjeduje jedan digitalni uređaj.

Najčešće korišten digitalni uređaj među djecom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta je pametni telefon, a potom tablet.

Čak 70 posto djece telefon koristi samostalno, a 24 posto uz nečiju pomoć, dok samo 6 posto djece ne koristi ovaj uređaj.
Pokušaj roditelja da ograniče djetetu vrijeme provedeno na internetu izaziva sukobe s djecom kod dvije trećine roditelja, dok se jedna trećina njih sukobila s djecom zbog ograničavanja dostupnog sadržaja na internetu.

Većina roditelja nije dovoljno upoznata s digitalnim uređajima kako bi mogli blokirati sadržaje koji se promotivno nude tijekom korištenja interneta ili spriječe svoju djecu da ostavljaju „aktivne digitalne tragove na internetu”.