Matura ili noćna mora?

| Lifestyle |

Matura ili noćna mora
Matura ili noćna mora

Danas je evidentno da je matura postala nacionalni problem u čije se rješavanje kao arbitar čak uključio i sam ministar Jovanović, a s obzirom da su kompleksnost i posljedice ogromne za našu djecu, mlade ljude čija sudbina uspješnosti ovisi o bodovima koje će dobiti rješavajući neusavršena i često dvosmislena pitanja koja imaju i po deset mogućih odgovara, pitam se tko je tim profesorima dozvolio ili dao u ruke sudbinu naše djece, a čitavoj naciji dugoročno zadao ogromne probleme te nama roditeljima noćnu moru?

Kao majka učenice 4. razreda Križanićeve jezične gimnazije smatram da sam dovoljno kompetentna i da s pravom mogu ukratko prokomentirati ovogodišnju maturu, naravno iz diskursa običnog čovjeka jer pripadam golemoj armiji zabrinutih roditelja čiju će sudbinu naše djece odlučivati možda gubitak samo jednog boda iz testova čije kriterije nije lako zadovoljiti. Ovih dana je u tiskanim i elektronskim medijima napisano i objavljeno stotine tekstova o preteškom testu iz hrvatskog jezika, o nebuloznim pitanjima koja ne mogu razumjeti osobe koje su završile fakultete, pitanjima na koja se mogu dati razni odgovori, na koje mnogi nisu ni znali pronaći adekvatna rješenja, te su uslijedile mnogobrojne kritike na račun ovogodišnje mature. S pravom je oštrica javnosti upućena Vladi Republike Hrvatske.

Matura ili noćna mora
Matura ili noćna mora

Moram priznati da se moja kćer vratila kući s velikom zabrinutošću kao i velika većina pripadnika njene generacije, zabrinuta zbog težine testova koje će pisati, ali još više zabrinuta zbog nedefiniranosti pitanja u smislu da su ona razumljiva, te da na njih ne ide jedan točan odgovor odnosno više točnih odgovora što su uostalom potvrdili ovih dana novinari i ljudi iz struke.

Prokomentirala je da je bilo čudnih i pomalo neshvatljivih pitanja gdje se je tražio odgovor i sud više o psihološkim momentima pojedinih likova u djelima nego o značenju samih djela. Problem je naravno u tome što to nije bila samo provjera znanja nego i test svojevrsne snalažljivosti što je dodatno otežalo čitavu situaciju oko pisanja mature i zakompliciralo život ionako prestrašenih učenika i njihovih roditelja.

Naravno, pisanje mature kao i sve u životu što je od fundamentalnog značenja za učenike srednjih škola u ovoj kompliciranoj i kompleksnoj situaciji (predstavi) ovisi samo djelomično o činjenici kako i koliko su sami učenici ozbiljno shvatili problem i kakav su imali pristup samoj pripremi za te testove. Nije nevažno spomenuti faktor sreće i raspoloženja imajući u vidu značaj cijelog procesa i njegovih reperkusija za budući život cijele generacije u slučaju neuspjeha. Nezaobilazni su u ovoj priči i profesori koji su pripremali učenike da uspješno ili manje uspješno savladaju odgovore na sve što ih može zadesiti u rješavanju tih testova kao i činjenica da su oni kao pedagozi i predavači suodgovorni za uspjeh odnosno neuspjeh naše djece. Naravno da ne mogu ne spomenuti da je većina prijatelja iz razreda moje kćeri, kao i ona sama, bila izuzetno ponosna i sretna na znanje koje su im dali i način na koji su ih pripremili njihovi profesori.

Postavlja se pitanje što se želi dobiti maturom, da li jaka selekcija znanja za buduće studente, odnosno selekcija sposobnosti i snalažljivosti kod učenika, izgrađivanje novih sposobnosti i priprema za studij u smislu jačanja predispozicija ili nešto sasvim drugo... Znanje koje su dobili tijekom njihovog školovanja u vrlo jakim i zahtjevnim školama ili onima malo manje zahtjevnim nije nikako ogledalo jednog testa gdje se nailazi na brojanje ribara, razumijevanje staročakavskog jezika itd. Apsolutno se slažem sa činjenicom da djeca trebaju jaka obrazovanja, jake provjere koje će učvrstiti njihova stečena znanja, ali provjere znanja na razini koju oni zaslužuju i za koja su pripremljeni od strane profesora tijekom srednje škole.

Od mature se je stvorio nacionalni problem što se nikako nije smjelo dogoditi, jer odgovarati na postavljena pitanja gdje se provjerava sve osim znanja, odnosno ogovara se na razna dvosmislena pitanja na koje autori nisu propisali ni jedan točan odgovor, možda nije korektna razina koju treba nametati mladim osobama koja tek trebaju zakoračiti u život.

U vrijeme kada sam ja završavala srednju školu, odlikaši su bili oslobođeni mature, što je po mom mišljenju bio izuzetno pametan potez, jer mislim da je oslobađanje od mature ustvari svojevrsna simbolična nagrada za uporan rad tijekom svih godina i motivacija i podstrek za svakog učenika. Ovako se teoretski može desiti da učenici prolaze kroz sve razrede s bilo kakvim ocjenama, jer matura odnosno tih nekoliko testova, su ogledalo možda rada samo posljednjih nekoliko mjeseci ili tjedana. To su po meni kontradikcije koje su krivo postavljene te ministarstvo i vlada moraju žurno riješiti taj problem.

Isto tako, nailazimo na niz problema tijekom samog školovanja. Programi su preopsežni, te iz mora informacija koje djeca moraju memorirati obično se dešava da ono sto bi trebali zapamtiti za cijeli život, negdje na tom putu ishlapi.

Pokušavamo se približiti Europi ali još uvijek radimo velike greške kad je u pitanju obrazovni proces u srednjim školama.

Mlade ljude treba motivirati za rad, pružiti im najbolje moguće znanje, ali pri tome ih treba znati i nagraditi i usmjeriti, jer njihovi prvi koraci kojima kroče u novi samostalniji život trebaju biti pametno i mudro usmjereni. Djeca su naša budućnost na koju treba paziti i pomoći im da izrastu u samosvjesne, samouvjerene i sposobne mlade ljude, a ne gurnuti ih u provaliju prije nego uopće zakorače u život.