Revolucionarna upotreba tekstila

| Design |

Moderna arhitektura ponovo je uvela tekstil kao materijal čija primjena u gradnji sve više dobiva na značaju. Tkanina se može koristiti ne samo kod privremenih objekata, već i za stalne objekte jer zbog svojih mehaničkih karakteristika ima široku upotrebu. Napredne i izdržljive tkanine u stanju su obuhvatiti velike površine bez značajnijih financijskih izdataka.

Tkanina je materijal od koga je moguće stvoriti ekskluzivne kreacije, ali također i predstavlja materijal u gradnji koji je veoma zahvalan. U kombinaciji s dnevnim svjetlom, ovaj materijal ima i estetsku vrijednost. Tekstil je veoma koristan jer kada više nije potreban može se s lakoćom odložiti odnosno spremiti. U galeriji pogledajte zanimljive načine upotrebe tekstila u arhitekturi.