Nagurana galerija ispada na ulicu

| Design |

Store for Art and Architecture“ u New Yorku predstavio je jedinstvenu platformu za izložbe, filmske projekcije i konferencije te okruge stolove  s kojom namjerava potaknuti dijalog i suradnju između stegovnih granica.

S rotirajućim programima svakih nekoliko mjeseci, prostor se ispunjava poznatim dizajnima i arhitektonskim nacrtima koje pažljivo odabire kustos koji je zaslužan za zanimljivu fasadu. „Blueprint“ je najnovija izložba kustosa Sebastiaana Bremera, Floriana Idenburga i Jing Liua tako zvanih SO-IL koji su pripremili pregled 50 prikupljenih nacrta arhitekata, umjetnika i dizajnera nastalih u razdoblju od 1961. do 2013. godine.

Međunarodni tim SO-IL je završio ekspanzivnu instalaciju na vanjskom izgledu građevine. Cilj je bio povećati prostor i učini ga kao da će se svaki tren rasprsnuti po ulici. Noću, svjetlo iz izložbenog prostora pojavljuje se kao svjetlosna geometrija, vidljiva kroz polu-transparentni film.