Lajk dana - Fantastična pokretna kuhinja

| Design |

Studenti Umjetničkog Sveučilišta u Ženevi su ponukani spoznajom o inteligentnoj prijenosnoj arhitekturi i spontanim strukturama kakve se mogu naći u mnogim zemljama svijeta, zamislili seriju prijenosnih jedinica koje mogu sadržavati različite predmete i biti različitih funkcija. 

Od postojećih varijacija modela jedan je stalak za brošure i knjige jedan je predviđen za mini-medijalni centar i jedan je zamišljen kao – kuhinja. Ova kuhinja se može koristiti i u untrašnjosti, pogotovo ako se radi o manjem prostoru ili ako postoji potreba za nekonvencionalnim rješenjem. Zanimljivo, zar ne?