Kuća kao oblak

| Design |

Oblak kuća

Primjereno nazvana "oblak kuća" djelo je australske tvrtke McBride Charles Ryan, a nalazi se u predgrađu Melbournea. Kuća je organizirana je u tri dijela, svaki dio je jedne etape preobrazbe, a u isto vrijeme nagovještava moguće promjene.

Skromna fasada na strani ulice ničim ne odaje da se s druge strane nalazi uistino neobično zdanje. Nećemo Vam puno pametovati o unutrašnjem uređenju već Vam donosimo galeriju na temelju koje ćete moći donijeti vlastiti sud.