Da, ovo je uistinu WC!

| Design |

Javni WC na Novom Zelandu

Iako nimalo ne nalikuju WC-u, ovo su uistinu javni zahodi na Synergy Plazi na rivi u Wellingtonu. Osim osnovnih kriterija sigurnosti, higijene i sprečavanja vandalizma, ovi WC-i napraljeni su sa svrhom – da budu struktura s obilježjima skulpture, te da budu svevremenski kako bi se što bolje uklopili u vizualni i povijesni kontekst koji ih okružuje.  

Sastoji od dva izdužena, nepravilno zaobljena oblika, prepoznatljive sa svih ključnih pješačkih pristupa. Oblikom podsjećaju na rakove ili neko od morskih stvorenja, a svaka struktura sadrži jedan WC dostupan javnosti. Ako ste dovoljno hrabri, isprobajte!