Baletne papučice koje pomoću senzora bilježe svaku piruetu

| Design |

"E-traces"

E-traces“ je sustav koji pomoću senzora na baletnim papučicama i prilagođenom aplikacijom, prati svaki pokret koji balerina tijekom plesa napravi i bilježi poput slikara. Promatrajući kretnje tijela balerine tijekom izvođenja koreografije, Lesia Trubat iz Barcelone došla je do ideje kako bi uz pomoć mikrokontrolera mogla snimiti pritisak na papučicu tijekom kontakta s tlom i taj signal postali na elektronički uređaj.

No čemu zapravo to služi? Ponajviše bi služilo plesnim ansamblima koji pokušavaju uskladiti svoju koreografiju. Tako bi se pomoću snimke lako mogli usporediti s ostalim plesačima unutar ansambla te uočiti koje greške rade. Također može pomoći pri učenju baleta, a osnovni cilj „E-tracesa“ je primjena i na ostale discipline koje zahtijevaju grupnu koreografiju ili jednostavno učenje plesa kao što je naprimjer step-dance

"E-traces"
"E-traces"