Vaza iz Kine na aukciji prodana za 10.000 puta višu cijenu od procijenjene

| Tech |

Kineska vaza čija je vrijednost procijenjena između 500 i 700 dolara, prodana je na aukciji u Ženevi za rekordnih 6 milijuna dolara.

Prema katalogu, vaza je visoka 60 centimetara i prikazuje tri plava zmaja na žutoj pozadini, a potječe iz 20. stoljeća. Međutim nosi nepotvrđenu oznaku razdoblja dinastije Quing i cara Qianlonga iz 18. stoljeća.
Na aukciji koja je održana, vodila se prava bitka između dvije osobe koje su bile čvrstog uvjerenja da je vaza uistinu iz 18. stoljeća.

Aukcionar u aukcijskoj kući Geneve-Encheres objasnio je da je točnu dob vaze bilo iznimno teško procijeniti i da su u svojim procjenama imali tendenciju konzervativnosti.
Konačna cijena po kojoj je vaza prodana bila je 10.000 puta viša od procjene kataloga na početku aukcije. Kupac vaze je iz Azije i bio je prisutan u prostoriji, dok se njegov glavni natjecatelj borio za vazu putem telefona.
Prethodni rekord ove aukcijske kuće bio je brončani kip Buddhe koji je prodan za 550.000 švicarskih franaka.