Plutajuća teretana koja se pokreće uz pomoć ljudske energije

| Nautica |

The Paris Navigating Gym

Talijanska tvrtka Carlo Ratti Association osmislila je briljantan način kako potaknuti ljude na vježbanje. Tvrtka je tako osmislila teretanu-brod koji koristi ljudsku energiju kako bi plovilo niz rijeku Seinu u Parizu.

Brod pod nazivom "The Paris Navigating Gym" ima 20 metara i može primiti i do 45 ljudi. "Ovaj teretana-brod istražuje potencijal iskorištavanja ljudske snage", rekao je Carlo Ratti. "Fascinantno je vidjeti kako se energija generirana vježbanjem u teretani može iskoristiti za pogon broda. Ona pruža jedno opipljivo iskustvo koje se krije iza često apstraktnog pojam 'električne energije'." Iako je koncept još uvijek u razvoju, dizajneri procjenjuju da bi prvu teretanu-brod mogli doživjeti već krajem 2017. godine.

The Paris Navigating Gym

The Paris Navigating Gym funkcionira pretvaranjem kinetičke energije koju proizvodimo na nekoj spravi za vježbanje u električnu energiju. Međutim, ako neće biti dovoljno putnika na brodu, brod će se moći pokrenuti pomoću obnovljivih izvora energije, poput fotonaponskih ćelija na krovu. Još jedan razlog zašto posjetiti Pariz! 

The Paris Navigating Gym