Otvorenje izložbe 'Staklo', Jeronima Tišljara

| Exhibition |

Otvorenje izložbe 'Staklo', Jeronima Tišljara

U subotu 11.11.2017. u 12:00 sati u Galeriji Mala otvara se izložba Staklo, Jeronima Tišljara. Izložbu će otvoriti kustos izložbe gospodin Tonko Maroević.
Izložba Staklo ostaje otvorenom do 19.11.2017. godine, a može se razgledati svakodnevno od 10.00 do 20.00 sati.

Otvorenje izložbe 'Staklo', Jeronima Tišljara

Raditi u staklu svakako mogućnosti kreativnog procesa, a tek onda slijedi prilika za ostvarenje individualnog viđenja, za sačinjavanje predmeta sa svojstvima znaka, za pojavu oblika slojevita značenja i višesmjernog zračenja.

Jeronim Tišljar javlja nam se oboružan iskustvom dugoga i raznolikoga bavljenja problematikom uporabe stakla i prilikama njegove primjene. Ogledao se u suradnji s arhitektima na zahtjevnim zadacima istančane artikulacije prostora, okušao se u dizajnu predmeta za serijsku proizvodnju, provjerio svoju imaginaciju u konstituiranju jednokratnih artefakata simboličnih protega. Ovom zgodom pokazuje nam autonomne, samostojeće tvorevine dobro odvaganih nutarnjih silnica, te tako dokazuje svoj neosporni skulpturalni senzibilitet, aktiviran na specifičnom području prozračne tvari.

Otvorenje izložbe 'Staklo', Jeronima Tišljara

U hrvatsku umjetnost oblikovanja u staklu Tišljar unosi ne samo tekovine svojega praškog školovanja nego i naglašen racionalni i konstruktivistički pristup. Za razliku od naših doajena i protagonista na tom području, Motike i Goldonija, koji su for- mativno stasali u okvirima mletačke (staklopuhačke) produkcije i težili organičkom i biomorfnom poimanju oblika, Jeronim Tišljar provodi pravu sintezu geometrijskih i materičkih premisa, svojevrsnu simbiozu manufakturnih i industrijskih postupaka, svakako s težnjom da iz površine i mase izbije što više luminističkog učinka.

Jednostavnost i čistoća pojedinih objekata bliska je minimalizmu i purizmu (gotovo da kažemo: esencijalizmu) modelacije, ali to ne priječi složenu igru raznoliko usmjerenih svjetlosnih prodora. Piramidalni i kristalični oblici svakako uvećavaju napetost zrakastih prepleta i preljeva, a faktor kromatskih intervencija (ma koliko odmjernih i suzdržanih) daje dodatnu, nemimoilaznu dimenziju afektivne participacije. Sintagmom “slomljena svjetlost” sam je autor primjereno ukazao na temeljnu specifičnost svoje kreativne poetike: na oštrorubnost nutarnje i britkost parcelacije, na kompleksnost i dinamizam odlučnih jukstapozicija.

Otvorenje izložbe 'Staklo', Jeronima Tišljara

Ipak, možda najizrazitije rezultate Jeronim Tišljar postiže u radovima u kojima konfrontira naizgled disparatne sastojke. Primjerice, kada na kockasti postament posadi elipsoidnu, sfernu jezgru, kada stožasti tuljac zavrne u pužoliki koncentrični “čvor” ili kad trokutastu prizmu izmakne iz ortogonalne osovine. Sve su to primjeri kompozicionog “otežavanja” forme, nadmašivanja inače zadanih radnih pretpostavki primarnih struktura. Vrijednost stvaralaštva sastoji se i u odazivanju neortodoksnim izazovima, a ova izložba nudi nam dovoljno široke raspone bljeskovitih pobuda.

Ulaz je slobodan.