Vlakna umjesto kazaljki - sat kao skulptura

| Design |

Bina Baitel - Lash Clock

Ako ste u potrazi za zidnim satom koji varira između meditativne skulpture i uređaja, pronašli smo uređaj za vas. "Lash clock" je sat kojeg je kreirala multidisciplinarna francuska umjetnica Bina Baitel te koji nudi intrigantno iskustvo u percepciji vremena. Brojevi, kazaljke i otkucaji zajedno nestaju u ovom sablasnom satnom muralu, dopuštajući nam da razmišljamo o vremenu.

Bina Baitel - Lash Clock

Ovaj sat na prvu izgleda kao neodređen i statični objekt, no pogledamo li pobliže, blagi pokreti postaju vidljivi - kao u ritmu trepavica. Doista je moguće vidjeti vlakna koje se polako uspravljaju te polako udaljavaju jedna od drugih.

Bina Baitel - Lash Clock

Nježno četkanje vremena pomoću ovog skulpturalnog uređaja također ispunjava i svoju praktičnu svakodnevnu funkciju - pokazuje točno vrijeme. Veći razmak između vlakana pokazuje sat, dok manji razmak pokazuje minute.

Bina Baitel - Lash Clock

"Lash clock" je na izložbi u kompleksu muzeja Grand-Hornu u Belgiji, u sklopu izložbe "Telling time" koja se odvija od 22. siječnja do 30. travnja 2017. godine. Tamo su predstavljeni umjetnici koji uvode svježu perspektivu kada je u pitanju tradicionalan zanat urarstva i tipična percepcija vremena. 

Bina Baitel - Lash Clock