Najbolji projekti hrvatske arhitekture za 2013. godinu Vol.2

| Design |

Nastavljamo s predstavljanjem kategorija u kojima se dodjeljuju nagrade Udruge hrvatskih arhitekata. Jučer smo vam predstavili nominacije za najbolja ostvarenja u svim arhitektonskim područjima, a danas donosimo pregled najboljih stambenih projekata koji su nominirani po izboru UHA.  Radi se o nagradi „Drago Galić“ koja se dodjeljuje za najbolje ostvarenje stambene arhitekture u protekloj godini. 

Nominirani su sljedeći projekti:

Udruženje hrvatskih arhitekata nominiralo najbolje iz 2013.
1. Vertikalni aneks 
autori: NFO d.o.o. / Kata Marunica, Nenad Ravnić
suradnici i fotograf: Dijana Pavić, Petra Črne (NFO d.o.o.); Ivan Fabris (IF PROJEKT d.o.o.); Juraj Jordanić (IEP d.o.o.); Tomica Čudina (FOREL PROJEKT d.o.o.), Antonio García Andrés (fotograf)
Lokacija: Pakoštane 
 
Udruženje hrvatskih arhitekata nominiralo najbolje iz 2013.
2. Kuća V2
Autori: Studio 3LHD 
(Projektni tim: Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Romana Ilić, Marin Mikelić, Ivana Dabrović / Ecoing d.o.o., Kristina Vidić / Ecoing d.o.o.)
suradnici i fotografi: Projekt strojarskih instalacija: Mario Josipović
Lokacija:  Lozica, Dubrovnik  
 
Udruženje hrvatskih arhitekata nominiralo najbolje iz 2013.
 
3. Apartmani Amarin
autori: Studio 3LHD
(Projektni tim: Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Hrvoje Bilandžić, Koraljka Brebrić Kleončić, Ivan Ćurković, Tina Galešić, Tin Kavurić, Nives Krsnik Rister, Leon Lazaneo, Kristina Marković, Eugen Popović, Krunoslav Szorsen, Dijana Vandekar)
suradnici i fotografi: Sustav signalizacije i vizualni identitet naselja: Lana Cavar, Luka Predragović; 
Fotografi i suradnici: Miljenko Bernfest, Igor Zirojević 
lokacija: Turistička zona „Monsena-Valdaliso", Rovinj.