Zašto se 6-godišnje djevojčice ne smatraju pametnima kao dječaci?

| Lifestyle |

Rodna očekivanja, koja roditelji često predstavljaju djeci prije nego li su ona uopće svjesna svijeta oko sebe, počinju se manifestirati prema van oko 6. godine života, stoga nas ne treba čuditi način na koji djeca doživljavaju inteligenciju svoga spola. Prema novoj studiji o rodnim stereotipima i intelektualnim sposobnostima objavljenoj u časopisu Science, djevojčice se ne smatraju pametnima kao dječaci u dobi od 6 godina - tko je tome kriv i kako to spriječiti?

Kako bi došli do ovog tužnog zaključka, znanstvenici su grupi dječaka i djevojčica u dobi manjoj od 6 godina ispričali priču o "pametnoj osobi" bez navođenja spola. Svi 5-godišnjaci, bez obzira na spol, tvrdili su da je priča bila o njihovom spolu (dječaci o dječaku; djevojčice o djevojčici). No, kada su to isto upitali 6-godišnjake, djevojčice su najčešće tvrdile kako priča sigurno ne govori o djevojčici.

"U kasnijem životu, ove razlike u dječjim percepcijama su gotovo sigurno posljedične", piše New York Times o novoj studiji. "U stvari, u radu objavljenom u časopisu Science 2015. godine, otkrili smo da su žene nedovoljno zastupljene u područjima za koje se smatra da je potrebna brilijantnost - područja koja uključuju neka od najprestižnijih zanimanja u našem društvu, kao što su ona u znanosti i inženjerstvu. Lako je moguće da se korijeni te podzastupljenosti protežu sve do djetinjstva. "

Naravno, roditelji igraju glavnu ulogu u smanjenju tih štetnih stereotipa koji malenima zapravo i nisu potrebni. Upravo je zato važno povećanje vidljivosti ženskog uzora i jednaka distribucija kućanskih poslova između muških i ženskih članova obitelji. To bi moglo pomoći uravnotežiti težnje u kasnijoj karijeri dječaka i djevojčica.