Zašto vam je Wi-Fi odjednom spor?

| Tech |

Svi znamo da nam je Wi-Fi jedna od najvažnijih stvari kako za poslovni, tako i za privatni život.

Ako vam je Wi-Fi odjednom usporio, donosimo vam 3 najčešća krivca za to:

Uređaji koji smetaju
Ruter sigurno nije jedini uređaj u vašoj okolini koji odašilje bežične signale. Čine to i drugi električni uređaji, sateliti, bazne stanice i slično. Iako Wi-Fi ruter obično radi na drugoj frekvenciji nego većina tih uređaja, oni ipak mogu biti uzrok smetnji.

Susjedi pozajmljuju vašu mrežu
Danas je Wi-Fi sveprisutan pa u gusto naseljenim područjima može doći do preklapanja kanala. Taj je problem naročito izražen u stambenim zgradama i sa starijim ruterima koji mogu koristiti samo određenu frekvenciju. Noviji ruteri automatski biraju slobodne kanale, ali nije loše naučiti kako to možete uraditi ručno.

Položaj rutera
Nije svejedno gdje stoji Wi-Fi ruter. Na primjer, po pravilu je bolje smjestiti ga na povišeno mjesto gdje radio signali mogu nesmetano doći do vašeg laptopa i mobitela.