Nova odredba za Google i Facebook

| Tech |

Pixabay

Google i Facebook  će morati plaćati izdavačima i autorima sadržaje koje budu objavili na svojim stranicama, propisano je novim odredbama zakona o autorskim pravima Europske unije.

Nova mjera znači moguće ograničenje pristupa europskim on line medijima i da bi glazbeni producenti i izdavači mogli nametnuti nove troškove za Google i Facebook na ime nadoknade za objavljivanje njihovih pjesama, videa i novinskih članaka.

Ako umjetnici i glazbeni producenti odbijaju izdati odgovarajuće dozvole, tehnološke kompanije morat će ukloniti ili blokirati sadržaje koje su postavili na mreži, a ako platforme ne budu pregovarale s izdavačima ili ako se izdavači ne odreknu svojih prava, platforme više neće moći objavljivati duže dijelove novinskih članaka u naslovima.

Novi propisi će “omogućiti kreatorima da dobiju poštenu nadoknadu od velikih online platformi koje maksimalno iskorištavaju vrijednost kreativnog sektora bez plaćanja naknade kreatorima”, objasnila je Veronika Debros, generalni direktor GESAC, udruženja autora i kompozitora.