Koliko je zapravo Facebook popularan?

| Tech |

Nedavno provodeno istraživanje pokazalo je da je 45% anketiranih među 3 najkorištenije aplikacije navelo društvenu mrežu Facebook, dok u slučaju Twittera taj postotak iznosi 13%. Konačni rezultati istraživanja tako su pokazali da je Facebook zapravo više nego tri puta popularniji od Twittera, osobito kad je u pitanju korištenje mobilnih aplikacija. 

Kupci pametnih telefona bili su zamoljeni da imenuju tri najčešće korištene aplikacije na njihovim uređajima, a 45% njih je izjavilo da je to Facebook, 13% se odlučilo za Twitter, a 11% je reklo da je to Candy Crush Saga, popularna igrica za mobilne telefone. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 500 ljudi u razdoblju između lipnja i rujna ove godine i ono pokazuje da prednost Facebooka nije nimalo ugrožena kada se radi o aplikacijama za mobilne telefone, što mu trenutno osigurava 25% udjela na tržištu oglašavanja na mobilnim uređajima. Facebook tako i dalje dominira ne samo kada se radi o preuzimanju sadržaja, već i u najčešćem korištenju na mobilnim telefonima. Za mnoge druge poznate aplikacije kao što su Youtube izjasnilo se samo 10 posto ispitanika.