Čitač za slijepe - novi uređaj koji olakšava čitanje slijepim osobama

| Tech |

Omogućavanje slijepim  osobama čitanje tiskovine bez da se posebno ispisuje na poznatom Brailleovom pismu je velik napredak za tehnologiju kao i ogromno olakšanje za sve one koji su primorani koristiti upravo takav način čitanja teksta. Samim time ne samo da se smanjuju troškovi specijaliziranog tiska već se i pruža puno više materijala dostupnog takvim osobama. 

Čitač za slijepe je uređaj nalik pametnom telefonu, a funkcionira na način da pretvara tekst u Brailleovo pismo.  Način na koji se to postiže jest da jednostavno klizi po stranici dok površina pretvara tekst u Brailleove znakove. Autori ovog korisnog i efikasnog izuma su Jia Mengyin & Bao Haimo.