Debljina je posljedica genetike

| Fit |

Instagram/ @ashleygraham

Rezultati studije koju je proveo tim istraživača sa Sveučilišta Cambridge pokazali su da geni u velikoj mjeri utječu na tjelesnu težinu.

Tim istraživača je želio otkriti razlog zbog kojeg, bez obzira na isti ili sličan način života, neki ljudi uspijevaju ostati mršavi, a neki stalno dobivaju na težini.

Nekoliko faktora, kao što su visokokalorična hrana i nedostatak vježbanja i fizičke aktivnosti, posljednjih nekoliko godina pridonose porastu pretilosti, no istraživači ističu da postoji značajna varijacija u težini unutar populacije koja dijeli sličan ili isti način života.

Utvrđeno je da geni mogu utjecati na pojavu pretilosti u mladosti te značajno utjecati na prekomjernu tjelesnu težinu.

Istraživači ističu da su rezultati istraživanja važni za razumijevanje pretilosti i suzbijanje predrasuda, koje imamo o osobama s prekomjernom tjelesnom težinom.