Česta upotreba Facebooka izaziva depresiju?

| Lifestyle |

Facebook
Facebook

Facebook koriste milijuni ljudi diljem svijeta kako bi ostali u kontaktu s prijateljima i obitelji. Ipak, Facebook svoje korisnike može učiniti prilično nesretnim. Znanstvenici su otkrili da što ljudi više vremena provode na društvenim mrežama, to se gore osjećaju. "Na prvi pogled, Facebook pruža neizmjerne resurse u ispunjavanju osnovnih ljudskih potreba za društvenim kontaktom. Ipak, umjesto da poboljša stanje korisnika, Facebook izaziva suprotan rezultat", rekao je Ethan Kross, vođa istraživačkog tima i psiholog Sveučilišta u Michiganu. 

Ranije istraživanje pokazalo je da su ljudi sretniji i da se za 50 posto više smiju kada razgovaraju direktno sprijateljima ili putem web-kamere, nego kada koriste društvene mreže. Nova studija podržala je ova otkrića, ali je i otkrila da što više ljudi koriste Facebook, to je su manje zadovoljni svojim životom. "Ovo otkriće je od kritične važnosti, jer zadire u bit utjecaja koji društvene mreže imaju na ljudske živote", kaže John Jonides, koautor i kognitivni neurolog Sveučilišta u Michiganu. 

Istraživanje je obuhvatilo pretraživačke navike 82 mlađe odrasle osobe, koje su mogle koristiti svoje pametne telefone i Facebook profile. Praćeno je njihovo korištenje društvenih medija, a pet puta dnevno su ispunjavali online anketu o svom emotivnom stanju. Sudionike su pitali i da ocijene zadovoljstvo svojim životom na početku i na kraju dvotjednog istraživanja. Otkriveno je da je njihov nivo sreće opada s većim korištenjem Facebooka. Razlog za to još uvijek nije jasan, a sudionici nisu ništa više koristili društvene mreže kada su se osjećali nesretnim. "Facebook im nije služio kao utjeha kada su se osjećali nesretnim ili usamljenim", kaže Kross.

Psiholozi su otkrili da se parovima, koji komuniciraju putem Facebooka, stvara pritisak na njihovu vezu, a ljudi koji su u braku i komuniciraju putem društvenih medija imaju manje zadovoljavajuće brakove. Koliko je vama Facebook bitan u životu?