Modna kampanja sa "stvarnim ljudima" koja nas je osvojila

| Fashion |

Moj današnji izbor je ljetna kampanja britanskrobne kuće Debenhams koja na vlastitom primjeru pokazuje da različitosti nisu nešto čega se treba stidjeti, čak štoviše, da u njima i leži ljepota pojedinca. U lookbooku svoje nove kolekcije iz Debenhamsa su stoga zaposlili stvarne ljude, odnosno ljude koji odstupaju od klasičnog poimanja modela.

Neki su stariji, neki mlađi, drugi pak viši ili niži, deblji ili tanji, a mjesto u lookbooku je našla i paraolimpijka Stefanie Reid. Hvalevrijedan potez britanskog branda!