Renesansni portreti u 21. stoljeću

| Art |

Portreti umjetnika Christiana Tagliavinia pod nazivom „1503“

Foto projekt švicarsko-talijanskog fotografa Christiana Tagliavinia pod nazivom „1503“ čini devet renesansnih portreta. Inspiriran majstorima renesanse, posebice Agnolo di Cosimom (poznatijim kao "Il Bronzino") koji je rođen iste godine kao i naslov ove serije fotografija, na projektu je radio punih trinaest mjeseci. Svi likovi su prikazani u izvornoj odjeći koju je Tagliavini sam dizajnirao i ručno sašio. Od početka do kraja Tagliavinijeva rada prisutna je ljubav prema onome što radi. Sam priznaje da u samom procesu osmišljavanja i pripreme uživa jednako kao i u rezultatu fotografije.

Autor: S.K.

Datum: 18.4.2012.