Lionel Messi, UNICEF i ROTA pomažu djeci koja nemaju pravo na obrazovanje

| Art |

„1in11“ kampanja nastala u partnerstvu između globalne organizacije UNICEF, nogometnog kluba Barcelona i humanitarne organizacije ROTA (Reach Out to Asia). Zajedno, koristeći se moćima sporta, igre i obrazovanja, stvaraju prostor u kojemu će se moći prepoznati djetetov potencijal čak i u dijelovima svijeta gdje je on potpuno zanemaren.

UNICEF-ov ambasador dobre volje Lionel Messi koji uz ovu titulu posjeduje i svoju fundaciju kojom neprestano pomaže, potpuno se angažirao u ovoj kampanji. Svjestan je da ovom akcijom možem pomoći ogromnom broju djece koja zbog niza prepreka ne mogu ići u školu jer najčešće ona uopće ne postoji u nerazvijenim dijelovima svijeta.

Točnije, radi se o 58 milijuna djece diljem svijeta koja ne idu u školu i koja se nadaju da će ova kampanja uspijeti te da će moći dobiti priliku, prostor i uvjete ne bi li se mogli obrazovati.

Damien Hirst
Damien Hirst

Na početku kampanja će se usredotočiti na Bangladeš, Indoneziju i Nepal gdje UNICEF i ROTA već imaju uspjeha u uvođenju i razvijanju obrazovnih programa koji zasigurno donose bolji životni standard i mogućnosti marginaliziranoj djeci. Kako bi prikupili financijska sredstva, 12. veljače u Sotheby'su u Londonu, održati će se aukcija na kojoj će biti ponuđen Messijev portret, inače djelo umjetnika Damiena Hirsta, te djela umjetnika Takashi Murakamija.

Takashi Murakamija
Takashi Murakami