Katedrala sagrađena od rastućeg drveća

| Art |

Katedrale diljem svijeta djeluju veoma suho i hladno, no svakako ispunjavaju svoju zadaću koja im nalaže da budu mjesto mira, spokoja i svetosti. No ne moraju biti takve. Talijanski umjetnik Giuliano Mauri stvorio je nacrt za „Cattedrale Vegetale“ (engleski prijevod „Tree Cathedral“), odnosno  katedralu u podnožju planine Arera (Lombardija) u Italiji koja je savršeni prikaz arhitekture koja umjesto da se natječe s prirodom ili ju nadopunjuje, postaje dio same katedrale. Posađeno drveće prerasti će u veličanstenu baziliku sa svodom prave gotičke katedrale.

Okvirni stupovi koje možete vidjeti na fotografijama na kraju procesa će istrunuti, a zamijeniti će ih izraslo stablo. Drveća još uvijek rastu i nisu još narasla dovoljno kako bi stvorila strop, no polako ali sigurno katedrala počinje dobivati svoje prve obrise. Mauri je 2009. godine preminuo, ali jedno je sigurno – njegovo će djelo preživjeti daleko dulje od svih nas. 

Početak izgradnje
Početak izgradnje