Zašto bi frajeri trebali čekati do 40 da imaju djecu?

| Lifestyle |

Najnovija istraživanja znanstvenika Dan T. A. Eisenberg sa sveučilišta Northwestern dokazuju kako će djeca i unuci muškaraca koji čekaju do 40. godine kako bi imali djecu, puno dulje živjeti.

Djeca starijih očeva, koji su ih dobili tek između kasnih 30-tih i 50-tih naslijeđuju duže telomere, kapice na završetku kromosoma koji ih čuvaju od propadanja.

Jednostavnije, duži telomeri znače da takva djeca stare puno sporije i vrlo je velika vjerojatnost kako će živjeti duže.  Ovo istraživanje pobija sva prethodna koja govore kako je vjerojatnost da muškarci dobiju djecu sa gentskim poremaćajima veća što ih dobiju u kasnijim godinama.  

"Većina literature sugerira postojanje rizika kod starije očinske dobi što je zanimljivo jer je u suprotnosti sa najnovijim istraživanjima", no i sam Eisenberg priznaje "Mi zapravo ne znamo kakav sve učinak ovo može imati."

Inače, prosjećni Amerikanac dijete dobije sa 25 godina, dok je kod prosječnog Hrvata to sa 26 godina. Neznamo je li to idealno ili prerano jer svatko piše svoju sudbinu. Ali barem smo dali ispriku onima koji ne planiraju klince do 40-te, naravno, osim ako im se prije ne zalomi. Za to preporučamo, apstinenciju od seksa do 40. Sretno s tim!