Suknja/hlače by Ivana Grbavac

Ivana Grbavac trenutno je na poziciji marketing manager CEE za velike oglašivače i agencije u Googleu i jedna je od osnivačica hrvatskog ogranka LeanIn udruge koja promiče prava žena.