Piece of Zagreb: novi projekt promocije Zagreba

Projekt Piece of Zagreb/ Komadić Zagreba pokrenut je u suradnji Dizajn centra Zagreb i Turističke zajednice grada Zagreba, a premijerno će biti predstavljen na festivalu Design District Zagreb, od 13. do 18. lipnja 2017.

Projekt Piece of Zagreb/ Komadić Zagreba radi u cilju čvršćeg povezivanja cijele zajednice zainteresirane za inovativnu i suvremenu, vizualnu i materijalnu komunikaciju duha i karaktera grada s lokalnim proizvođačima i poduzetnicima u turizmu te na učvršćivanju suradnje između različitih struka prema kojim je dizajn upućen zbog svoje interdisciplinarne prirode, kao i začetku stvaranja korpusa  o fenomenu suvenira u zagrebačkom kontekstu.

Kao svježi način turističke promocije Zagreba, cilj projekta je povećanje vidljivosti Zagreba na europskom nivou, otvarajući nove kanale komunikacije te donoseći nove posebnosti u autohtonoj lokalnoj, materijalnoj i duhovnoj kulturi. Projekt koji poziva na stvaranje prve sustavne kolekcije dizajniranih suvenira Zagreba rezultirao je iznimnim interesom profesionalnih dizajnera, studenata dizajna, primijenjenih umjetnika, obrtnika i drugih proizvođača materijalne kulture, koji stvaraju Zagreb i u najširom smislu pripadaju lokalnoj kreativnoj zajednici. Žiri je morao donijeti tešku odluku o 3 najuspješnija rada između njih čak 125.

Više informacija o projektu možete pronaći ovdje


Slični članci: