Mislite da imate cool ured?

Pogledajte novo sjedište Adidasa u Herzogenaurachu u Njemačkoj. Iako je zgrada sama po sebi nevjerojatan primjer moderne arhitekture ni sama unutrašnjost nije ništa manje sjajna. Zahvaljujući dizajnerima iz KINZO-a i Kadawittfeldarchitektura sada službeno možete početi mrziti svoj ured. Radna okolina obilježena je specijalno dizajniranim, sportski fukcionalnim namještajem. Koliko je super raditi za Adidas provjerite i sami u našoj galeriji.


Slični članci: